صفحه اصلی محصولات فعالیت ها درباره ما تماس با ما
فارسی انگلیسی

  • تامین و تدارک مواد موثره – جانبی و بسته بندی
  • کنترل کیفیت کلیه مواد وارد شده به شرکت طبق استانداردهای بین المللی .
  • کنترل کلیه مراحل حین تولید IPQC.
  • کنترل نهایی محصول و اجازه ورود به بازار.
  • انجام آزمایشات پایداری محصول تا گذشت یک سال پس از تاریخ انقضاء.
  • تحقیق در جهت فرمولاسیون دارو های جدید برنامه ریزی شده.
  • رفع اشکالات احتمالی حین تولید Trouble shooting.
  • به روز نگه داشتن کلیه واحد ها با علم روز Up to date.

GABAPENTIN 300 MG CAP
GABAPENTIN 400 MG CAP
TADALAFIL 10 MG TAB
ZOLPIDEM TARTARATE 10MG TAB
ZOLPIDEM TARTARATE 5MG TAB
صفحه اصلی محصولات فعالیت ها درباره ما تماس با ما
©Copy Right 2008.All Right Reserved.Designed & Programed By Matin Rayaneh