صفحه اصلی محصولات فعالیت ها درباره ما تماس با ما
فارسی انگلیسی

دفتر مرکزی

تهران – خیابان ولی عصر – خیابان نظامی گنجوی – شماره 12A – ساختمان پیوند – واحد 46
صندوق پستی : 4776-14155
تلفن : 88872130-88883837
فاکس : 88676876
کد پستی : 1434843161

کارخانه

دماوند- ناحیه صنعتی دماوند
تلفن : 7-5453966 0221
فاکس : 5453965 0221
کد پستی : 3977169199

Info@marhamdaru.com 


TADALAFIL 10 MG TAB
TADALAFIL 20 MG TAB
ZOLPIDEM TARTARATE 5MG TAB
ZOLPIDEM TARTARATE 10MG TAB
PANTOPRAZOLE SODIUM 20 MG TAB
PANTOPRAZOLE SODIUM 40 MG TAB
صفحه اصلی محصولات فعالیت ها درباره ما تماس با ما
©Copy Right 2008.All Right Reserved.Designed & Programed By Matin Rayaneh