صفحه اصلی محصولات فعالیت ها درباره ما تماس با ما
فارسی انگلیسی

دارو و درمان از دیر باز جزء نیازهای اولیه و ضروری انسان بوده و پیشرفت علم در طول زمان این نیاز را کاهش نداده بلکه شکل و جایگاه آنرا تغییر داده است.
بنابراین تلاش در تامین این نیاز ضروری همواره مورد تحسین بشریت و مورد رضای خداوند بوده است.


TADALAFIL 10 MG TAB
TADALAFIL 20 MG TAB
ZOLPIDEM TARTARATE 5MG TAB
ZOLPIDEM TARTARATE 10MG TAB
PANTOPRAZOLE SODIUM 20 MG TAB
PANTOPRAZOLE SODIUM 40 MG TAB
RIVASTIGMINE TARTARATE 1.5 MG CAP
صفحه اصلی محصولات فعالیت ها درباره ما تماس با ما
©Copy Right 2008.All Right Reserved.Designed & Programed By Matin Rayaneh